Mellemtrinnet - Fuld fart på fantasien

”Eleverne på skolens mellemtrin bruger både krop og hjerne i målrettet undervisning”.

Eleverne udbygger deres færdigheder i de fag, som blev introduceret i indskolingen, og der kommer nye fag som håndværk og design (4. - 5. klasse) og tysk og svømning (5. klasse) og kulturfag (5. - 6. kl.) samt madkundskab (6. kl.).

Der sker rigtigt meget med børnenes personlige og sociale udvikling på mellemtrinnet. De bliver mere selvstændige og kravene øges. Derfor er en god kommunikation mellem skole og hjem vigtig og her er klasselæreren det vigtigste bindeled.

”Trivsel og faglighed”

Vi lægger stor vægt på, at eleverne trives og får faglige udfordringer. Lærerne på mellemtrinnet arbejder tæt sammen for at skabe en velfungerende hverdag med fokus på høj faglighed, kreativitet og fællesskab.

Læsning spiller en meget central rolle i elevernes faglige udvikling. De træner dagligt – både hjemme og på skolen - og forbedrer deres tekniske læsefærdigheder og fokus rettes mere og mere på læseforståelsen. Målet er, at de med udgangen af 6. kl. besidder de færdigheder, der kræves for at kunne imødekomme de stigende krav i overbygningen.

”Traditioner og fællesskab”

Vi har efterhånden fået opbygget en række traditioner på mellemtrinnet:

4. kl. tager en dag på Hjerl Hede.

5. kl. tager på en 2-dages lejrtur til naturskolen i Thorsminde. Endvidere deltager 5. kl. i en kommunal svømmedag i Badeland og en kommunal kordag i Musikteatret.

6. kl. tager på en 3-dages idrætslejr på Venø, hvor de overnatter i telte. Endvidere deltager 6. kl. i en kommunal ”FRÆS”-dag på Holstebro Kaserne og deltager også gerne i et volleystævne. Endelig står 6. kl. også for det årlige Luciaoptog på skolen.

Derudover afholder vi ca. en gang i måneden fællessamling i Multisalen, hvor skolens musik-, kunst- og kulturprofil folder sig ud med mange forskelligartede optrædener.

Øvrige ”events”:
Motionsdag fredag før efterårsferien
Juleklippedag ca. 1/12
Juleafslutning i Nørrelandskirken sidste dag før jul
Fagdage i forbindelse med skolehjemsamtalerne i januar
Fælles kulturuge for hele skolen i uge 6
9. kl. sidste skoledag samt skole-OL i maj
og selvfølgelig sidste skoledag før sommerferien:-)

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde i mellemtrinnet.

Om skole-hjem-samarbejde