Skolebestyrelsen for Folkeskolen i Holstebro By

Skolebestyrelsens opgaver er at fastlægge de overordnede principper for skolernes arbejde. Det er også skolebestyrelsen, der er høringspart, når byrådet, herunder særligt Børne- og Familieudvalget, sender forslag i høring på skoleområdet. Hver af de tre byskoler har et profilråd, som refererer til skolebestyrelsen.

Medlemmer

Oversigt over medlemmerne i skolebestyrelsen for Folkeskolen i Holstebro By

Gå til oversigten

Referater

Her kan du læse referaterne fra møderne i skolebestyrelsen for Folkeskolen i Holstebro By

Læs referaterne

Principperne

Principperne er udarbejdet af skolebestyrelsen for Folkeskolen i Holstebro By

Læs principperne