Princip for brug af digitale medier

Der er et særligt behov for at have fokus på brug af digitale medier, nu hvor tilgangen og anvendelsen af dem er en større og større del af elevernes hverdag.

Med principperne ønsker vi at skabe et fælles udgangspunkt for hvordan vi forholder os til social adfærd i den elektroniske hverdag.

Formål

At ruste eleverne til hensigtsmæssig brug og omgang med digitale medier ved at:

  • At lære eleverne at bruge de digitale medier på en konstruktiv måde, så brugen ikke generer andre eller tager opmærksomheden fra noget, der er vigtigere.
  • At lære eleverne positiv og respektfuld brug af de digitale medier samt at undgå konflikter og uopmærksomhed som opstår på grund af brugen af f.eks. mobiltelefoner, tablets og computere.

Mål

At eleverne opnår kompetencer til at navigere hensigtsmæssigt i anvendelsen af digitale medier.

At eleverne får viden om betydningen af hensigtsmæssig og konsekvenserne af uhensigtsmæssig adfærd omkring digitale medier.

Skolens ansvar

Det er skolens ledelse og ansatte, som udarbejder retningslinjerne, der godkendes af skolebestyrelsen i forhold til formål og mål.

Hver afdeling skal have fælles og synlige retningslinjer, som er så fornuftige, at alle kan se meningen med dem.

Undervisning i digital adfærd kan indgå som del af undervisningen tilpasset årgangens niveau ligesom digital adfærd er et godt emne til forældremøder, forældrerådsmøder og temauger.

Personale fremstår som gode rollemodeller i forhold til brugen af digitale medier.

Skolen har pligt til at kontakte forældre ved opmærksomhed på problematisk adfærd.

Forældrenes ansvar

Forældrene forventes at bakke op om skolens princip og retningslinjer. Hvis de oplever uhensigtsmæssig brug af digitale medier, har de ansvar for i samarbejde med skolen at tage sig af problemstillingen.

Forældre har ansvaret for medbragt digitalt udstyr.