Skolebestyrelsesmøde august 2020

Referat fra den 31. august 2020 fra kl. 18.30–21.30 på Sønderlandsskolen.

Referat

Har været rundsendt på mail og leveret som svar til forvaltningen.

Punktet er til orientering - 5 min.

Der er indsendt et høringssvar. Med anerkendelse at muligheden for veksling af UUV til lektioner med 2 voksne.

Bestyrelsen skal afgive høring på det materiale der bliver udsendt fra forvaltningen omkring budget 2021.

Vi sender det så snart vi modtager det.

Punktet er til drøftelse - 30 min.

Anerkender at området er blevet prioriteret. Opmærksomhed på, om det beløb der er tildelt decentralt er magen til det beløb, som trækkes decentralt.
Casper og Ole formulere et udspil, som rundsendes senest torsdag.

Skolebestyrelsen skal fastsætte mødedatoer for dette skoleår.

Forslag til plan for møder er vedhæftet.

Punktet er til drøftelse og beslutning - 5 min.

Møder i profilråd og bestyrelsen planlægges samme datoer.
De enkelte profilråd kan planlægge flere møder lokalt.
Mødekalender godkendt.
Tidsfordelingen mellem profilråd og bestyrelsesmøde ønskes fleksibel, således fordelingen sker efter de emner der er på dagsordenen.

Liste vil blive sendt rundt på mødet til opdatering.

Punktet er til drøftelse - 5 min.

Hanne tager ansvar for adresselisten
Navn, mailadr., telefon, skole, funktion (feks. rep. for styrke)
Sekretær Thomas Harregaard har den administrative opgave.
Samme øvelse på Profilrådsniveau.

10 min.

Præsentation af medlemmerne over for Rasmus
NBS: Budget. Erfaringer fra Coronatiden. Præsentation af arbejdsgrupper i dette skoleår. SFO har mistet børn. Fokus på, hvordan vi får fat i især de to-sprogede
Sønderland: Skolestart. Erfaringer fra Coronatiden
Rolf Krake: Budget. Corona-undervisning før og nu.
Nyansættelser. Reklamer på AULA. Udeområder op til skolestart.

Formandens beretning. Rundsendt udkast. Den er godkendt.

Sendes til de 3 skoler og lægges op på opslagstavlen på AULA

5 min.

Kommende punkter:
Ensartethed på de 3 skoler f.eks. omkring salg af slik i Juniorklubberne. Hvad gør man de forskellige steder?