Profilrådsmøde NBS april 2018

Referat fra profilrådsmøde på Rolf Krake Skolen onsdag den 9. april kl. 18.30–20.30. Afbud fra: Thomas Jepsen, Rasmus Henriksen, Carsten Bloch.

Referat

Ikke fremmødt.

Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre principperne omkring lejrskoler/skolerejser.
19. april er skolebestyrelsesmedlemmerne inviteret til et dialogmøde med politikerne.

Bilag udleveret på mødet. Regnskab 2017 og budget 2018 blev gennemgået.

Carsten Baun orienterede om kommende kapasitetstilpasninger.

Bilag udleveret på mødet. Orientering og drøftelse af ansøgningen og de muligheder og ulemper det kan give. Profilrådet kan tilslutte sig ansøgningen.

På nuværende tidspunkt er der 5 kandidater til bestyrelsen. Der mangler en repræsentant fra styrkeklasserne.

Intet.

Orientering om procedure i forbindelse med overflytning af lærere i forbindelse med kapasitetstilpasning samt procedure for opsigelse af øvrigt personale i samme anledning.
Vi går snart i gang med fagfordelingen og planlægningen af det kommende skoleår.
I uge 17 kan vi begynde at flytte 2. klasserne i nye lokaler, så der bliver plads til førskolebørnene.
Der bliver holdt rejsegilde den 18. eller den 25. maj.
Vi forventer at 1. etape af den nye legeplads er færdig til 1. maj.
Næste skoleår skal en arbejdsgruppe begynde at kigge på/arbejde med skolens profil.

Intet.