Inklusion

AKT

Adfærd Kontakt Trivsel - målet er at skabe en skole, hvor alle er trygge og har lyst til at udvikle sig fagligt og socialt.

Beskrivelse af AKT

DSA

Dansk som andetsprog - åå Nørre Boulevard Skolen foregår DSA undervisningen i alle fag og i tæt samarbejde mellem DSA-vejlederne og klasselærerne.

Beskrivelse af DSA

Læsevejledning

Læsevejledning er et vigtigt led i skolens fokus på at skabe optimale læringsmiljøer, hvor alle elever har mulighed for at udvikle deres potentiale.

Beskrivelse af læsevejledning 

Styrkeklasser

Et specialpædagogisk undervisningstilbud til elever med særlige behov

Beskrivelse af styrkeklasser