Værdigrundlag

Glæde, viden, udsyn og respekt

På Sønderlandsskolen har vi en positiv og anerkendende tilgang til elever, forældre og ansatte.

Vi ønsker at:

 • Barnet og den unge er i centrum - som en del af fællesskabet.
 • Barnet og den unge føler sig værdsat, forstået, respekteret og oplever tryghed, ligeværd, tilhørsforhold og optimisme.
 • Vi til hver en tid tager udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte unges positive ressourcer og forskellighed.
 • Skolen bygger på faglige og inkluderende læringsmiljøer.
 • Ledelse, medarbejdere og forældre samarbejder med gensidig anerkendelse og respekt.

I praksis arbejder vi med:

 • Holddannelse, hvor det giver mening og mulighed for at møde hver elev i øjenhøjde.
 • Respekt for elevernes forskelligheder med undervisningsdifferentiering der sikrer, at den enkelte elev lærer noget.
 • Elevsamtaler der gør os klogere på elevernes stærke sider, interesser og udviklingspotentiale.
 • Inddragelse af eleverne i årsplanlægningen.
 • At vi har åbne døre i undervisningssituationen – som lærere og pædagoger hjælper vi hinanden og bakker hinanden op.
 • At anerkendelse rummer andet end ”blot” at rose eleven.
 • At vi som fagpersoner er bevidste om vores egne grænser, personligt, professionelt og privat. Når vi er det, kan vi i højere grad stille os til rådighed for andre og møde dem, der hvor de er.

Dette er blevet en del af skolens kultur ved, at den enkelte lærer ser sig som den gode samarbejdspartner, der er parat vil at stille sig til rådighed og hjælpe kolleger. Åbenhed omkring fælles praksis er derfor centralt på Sønderlandsskolen.  

Målet er, at de gode historier og den vellykkede praksis langsomt vil forstærke kulturen, så processen med at etablere overensstemmelse mellem sprog og handling bliver mere og mere tydelig.

Værdigrundlaget på Sønderlandsskolen tager udgangspunkt i skolepolitikken og Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holstebro Kommune