Skolebestyrelsesmøde april 2020

Referat fra den 30. april kl. 19.30–20.30 virtuelt.

Referat

Kort status fra skolerne omkring opstart for 0. – 5. årgang, samt førskole.
Taget til efterretning af bestyrelsen.

De drøftes i de respektive profilråd, hvis der er anledning til kommentarer kan de tages op i bestyrelsen.
Der var ingen kommentarer til drøftelse.

Orientering fra de 3 skoler omkring aftaler for afvikling af gæld og budget for 2020
Taget til efterretning af bestyrelsen.

Håb om at næste møde kan blive med fysisk fremmøde. Udarbejdelse af  mødeplan for bestyrelsesmøder 20-21.