Profilrådsmøde september 2019

Den 23. september 2019 kl. 18.30 – 20.00.
Sted: Nørre Boulevard Skolen.

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen

  • Der har været snak om, hvor man kan være i frikvarteret som store elever. Overbygningen vil gerne have en basketballkurv nede ved 9. klasserne. Og gerne nogle flere femmandsmål på sportspladsen.
  • Samuel vil gå tilbage til elevrådet og fortælle om problematikken med 7. klassernes måde at være på i frikvartererne.

Profilrådet har i forlængelse af sidste møde udarbejdet principper for skole-hjem samarbejdet. Hanne har rundsendt et udkast, og det skal godkendes med henblik på den endelige godkendelse i skolebestyrelsen.

Se bilag rundsendt af Hanne
Punktet er til drøftelse.
Der bliver tilføjet enkelte rettelser.
Der vil blive samlet op på tilgængeligheden af elevplaner.

Budgettet samt overvejelser vedr. budget 2020 vil på mødet blive gennemgået. 
Punktet er til drøftelse.
Budgettet blev gennemgået af Maria.

Sprog og adfærd har det sidste år været det helt centrale fokusområde. Det er samtidig vores lokale indsats i forhold til børn- og ungepolitikken. 
Der vil på mødet være en status på arbejdet, samt oplæg i forhold til det videre arbejde med dette fokus.
Punktet er til drøftelse.
Maria har givet en status på situationen her og nu.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse

  • Tutti Frutti og korene er kommet i gang.
  • Kapow har fået en forældreforening. Eleverne der ellers kun gik til kapow til og med 6. klasse er nu fortsat i 7. klasse.
  • Der er lavet et kunst- og kulturudvalg. De har haft besøg fra museet, og der skal laves et udvidet samarbejde.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.
Punktet er til drøftelse

  • Børn på taget i fritiden