Profilrådsmøde NBS marts 2018

Referat fra profilrådsmøde onsdag den 7. marts kl. 18.30–19.30 på NBS Udskolingen.
Afbud fra: Jeanette Salmansen, Lars Dalhoff, Rasmus Henriksen, Mads Pahuus

Referat

Arbejder på at få mulighed for at betale med MobilePay i boden. Har drøftet det nye forslag til dagsstruktur og der er delte meninger. Vil gerne have flere steder, hvor der er mulighed for at lave gruppearbejde. Eleverne kan mærke, at vi arbejder med PALS.

Har deltaget i et netværksmøde med landsbyordningerne

Den fælles valgbrochure (vedhæftet referatet) er næsten i mål.

Der er ikke politisk deltagelse i valgbestyrelsen.
Carsten Baun – formand
Thomas Jepsen
Christina Lunow
Dato for opførsel på valgliste skal i tidsplanen ændres til 22. maj 2018.

Det er en god ide – den skal bare sendes afsted.

Byggeri, information omkring strukturen for sportsklasser, ny lærer m.m.
Der arbejdes hårdt på at B-afdelingen er klar midt i april, hvor 2. klasserne så kan flytte ind. De seneste dages frostvejr har påvirket tidsplanen.
Orientering om personalesituationen.
Orientering om forslag til ny struktur på skoledagen.
Der er skolefest i indskolingen i aften og der var ”åbent hus” på mellemtrinnet i fredags.

Intet.