Overbygningen - de sidste år i folkeskolen

I overbygningen er der tre klasser på hver årgang. Vi har fokus på at skabe læringsmiljøer for unge med fokus på læring og trivsel. Eleverne øves og trænes i at tage ansvar for egen læring, trivsel og resultater, så de ved afslutningen på skolegangen på Sønderlandsskolen er selvstændige og ansvarlige unge mennesker, der vil være i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
Lærerne i overbygningen har som udgangspunkt det meste af deres undervisning her. Det vil derfor, for mange af eleverne, være en helt ny flok lærere de møder, når de begynder i overbygningen. Lærerne sørger for, at der på tværs af klasserne vil være et godt samarbejde.

I 7. klasse vil der i begyndelsen af skoleåret være en to-dages sheltertur med udgangspunkt i naturfagene biologi, geografi og fysik. Her vil det være muligt at komme til at kende nogle af lærerne lidt bedre. I slutningen af 7. klasse plejer vi at afholde en teambuilding-dag sammen med Idom skoles 7. klasse. Eleverne herfra kommer nemlig ind til Sønderlandsskolen i 8. klasse og bliver som udgangspunkt fordelt i de klasser der er her. Idom skole sender også deres børn ind til valgfag i 7. klasse på Sønderlandsskolen, hvor de bliver blandet med de børn vi selv har. I løbet af året afholder vi også trivselsdage med deltagelse af både politi og gademedarbejdere fra SSP-samarbejdet.

I 8. klasse begynder den mere målrettede uddannelsesvejledning. Eleverne vil bl.a. komme ud på UCH til SKILLS som er et en-dags arrangement, og vi plejer at afholde en innovationsuge på HTX. I 8. klasse kommer der karakterer i alle fag to gange om året. Til jul og til sommer. Det er noget alle lige skal vende sig til. Det er også  her vi skal begynde at uddannelsesparathedsvurdere den enkelte.
Valgfagene fra 7. klasse fortsætter i 8. klasse og afsluttes med elevernes første eksamen.

I 9. klasse kommer eleverne på en skolerejse hvor man skal forvente en egenbetaling på max. 1000 kr. plus forplejning. Vi holder naturfagsdag på Gymnasiet, hvor eleverne prøver at blive undervist af lærerne derfra. 
I 9. klasse er der åbnet mere op for valgfagene. Her har Sønderlandsskolen et samarbejde med Ungdomsskolen, hvor man også kan vælge at have et valgfag som erstatning for det, man ellers kan få på Sønderlandsskolen. Og det betyder, at der er nogen flere fag at vælge imellem.
Det er også i 9. klasse at man, hvis man ikke skal på efterskole, skal have fundet ud af hvilken uddannelsesretning man vil søge ind på. Der er en praktikuge i uge 41, hvor eleverne kan få afprøvet hvad de måske kunne tænke sig at arbejde med i fremtiden. Eleverne skal selv finde et praktik-sted, og vil derfor allerede i 8. klasse blive orienteret, så de har god tid til at finde et egnet sted. Det er generelt et travlt år med projektopgave, skriftlige eksaminer i begyndelsen af maj, sidste skoledag og læseferie, og mundtlige eksaminer i juni måned. 
Det hele afsluttes med dimissionen i den sidste uge af skoleåret.