Profilrådsmøde januar 2021

Mødet afholdes mandag den 11. januar 2021 virtuelt kl. 18.30 – 19.30.
Afbud fra: Ingen

Referat

Dagsorden godkendt

Status for corona-situationen:

Hjemmeundervisning.
Nødpasning
Børn i fremmøde undervisning
Kommunikation
Andet.

Punktet er til drøftelse og beslutning

Computere og bøger blev hurtigt udleveret til eleverne i 0-2 klasse efter nedlukningen. Øvrige klasser havde fået deres pc med hjem.

Styrkebørn i indskoling og på mellemtrinnet er mødt ind. Børnene i udskolingen har for fleres vedkommende valgt at holde deres børn hjemme.

Der er arrangeret undervisning i nødpasningen i indskolingen fra kl. 09.00-11.30 med hjælp fra lærere og pædagoger. Det fungerer rigtig flot.

Der er pt. 25-37 børn i nødpasningen i SFO. Der er åbent fra kl. 06.30-17.00.

Der er lavet grupper, så man har styr på en evt. smittespredning.

Der findes gode løsninger på de enkelte årgange, så vi får så god virtuel undervisning som muligt.

Der kan være overvejelser omkring, hvordan de kreative fag evt. kan komme mere i spil.

Orientering omkring budgetstatus og forventet regnskab, som det ser ud pt. Herunder afviklingsplanerne

Punktet er til orientering og drøftelse

Regnskabet for 2020 har været positivt. Næste år er tildelingen til almenområdet lidt lavere. Samlet set kommer vi positivt ud af 2020 i både skole og SFO.

Samlet budget for 2021 er ikke endelig på plads endnu. Det tyder dog på nogenlunde samme tal samlet set som i år.

Fra medlemmer og profilråd.

Punktet er til orientering og drøftelse

IAB

IAB