Principper for understøttende undervisning

  • På Sønderlandsskolen inddrager lærere og pædagoger varierede undervisningsformer, bevægelse, faglig træning for at understøtte undervisningen, så eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning i klasser og på delehold.
  • Lærere og pædagoger inddrager især (men ikke kun) musiske, kreative og håndværksmæssige elementer, hvor det er naturligt for det faglige indhold af undervisningen.
  • Den understøttende undervisning kan foregå på skolen eller på udebane i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
  • Den understøttende undervisningen er på årgangen skemalagt på samme tid, så lærere og pædagoger kan inddrage understøttende elementer på tværs af klasserne.
  • Et vigtigt fokus i den understøttende undervisning er at gøre eleverne beviste om ansvaret for egen læring.

Formål med principperne

  • Folkeskolereformen tilskriver, at folkeskolen skal løfte det faglige niveau et trin op i forhold til i dag.
  • Skoledagen er blevet længere og giver mere tid til at arbejde med nye metoder. Principperne udstikker rammerne for metoderne.
  • Principperne for den understøttende undervisning hænger sammen med principperne for Holddeling og Åben Skole.