Principper for klassedannelse

Principper for klassedannelse for Holstebro by skoleordning

Formål:

Der udarbejdes nye klassedannelser for at tilstræbe, at alle årgangens elever indgår i velfungerende læringsmiljøer. Det kan være med baggrund i ændrede elevtal, fagligt og socialt ulige klasser, pædagogiske begrundelser eller større elev udskiftning.

Hensigtserklæringer:

  • Klassedannelserne sker ud fra en pædagogisk vurdering under hensyntagen til klassens centrale læreres indsigt.
  • Klassedannelserne tilstræber at etablere velfungerende læringsmiljøer.
  • Det tilstræbes at sammensætte klasserne, så der er et samspil mellem sociale og faglige forskelligheder.
  • Klassedannelserne tilstræber, at der er en ligelig kønsfordeling.

I øvrigt:

  • Skolens leder beslutter i samarbejde med de berørte klassers centrale lærere de nye klassedannelser.
  • Der skal være en kendt tidsplan for forløbet omkring klassedannelserne.
  • Udmeldingen omkring eventuelle ændringer på en årgang tilstræbes at ske i god tid forud for, at det skal ske.
  • Der skal kommunikeres klare begrundelser for ændrede klassedannelser ud til elever og forældre.

Godkendt februar 2017.