Adfærd Kontakt Trivsel

Det vi gør, måden vi er sammen på og det, at vi trives hænger sammen med vores læring.

Mål for AKT-arbejdet på Nørre Boulevard skolen

Målet er at skabe en skole, hvor alle er trygge og har lyst til at udvikle sig fagligt og socialt.

En AKT indsats er kendetegnet ved

  • Samarbejde mellem AKT-lærer og de voksne omkring barnet/klassen
  • Frivillighed og samtykke fra elev og forældre
  • En anerkendende tilgang - alle gør det godt, når de kan
  • Fokus på relationer og rammer frem for enkeltindivider – den enkelte er i sig selv ikke problemet eller udfordringen. Den enkelte kan reagere på at være udfordret af rammer og sammenhænge
  • Tavshedspligt

Målgruppe

Enkelte elever, grupper af elever og klasser, der viser tegn på manglende trivsel
Personale som arbejder med trivselsudfordringer.