Profilrådsmøde NBS september 2019

Mødet afholdes mandag d. 23. september 2019 kl 18.30-20.00 på Nørre Boulevard Skolen. Bemærk vi har kortet en halv time af mødet, da vi har brug for en halv time mere til skolebestyrelsesmødet denne gang, og da Carsten har afbud giver det meget god mening. Mødet holdes forud for skolebestyrelsesmødet.
Afbud fra: Carsten Baun, Carsten Bloch, Thomas Jepsen, Anne Toft, Lise Svalgaard, Lars Dalhoff.
Ref: Mads Pahuus

Referat

2 min.

Godkendt.

Orientering - 5 min.

Skolebestyrelsen har afgivet 2 høringssvar:
Vedr. styrelsesvedtægten. Nogle sproglige ændringer: Fra SFH til SFO.
Loft på 22 elever ifht. 26 elever på byskolerne. 
Politikerne ændrer det, således at tallet fremover bliver 26 elever på byskolerne.
Vedr. budget: vi ønsker, at det er politikerne, som tager ansvar for en besparelse og finder det der evt. skal bespares. Således at det ikke er ledelsen på de enkelte skoler, som skal finde de områder, hvor der skal bespares.

Orientering - 5 min.

Der er konstitueret et nyt elevråd.  Det består af 2 elever fra hver almen årgang (4.-9 årgang) samt 1 rep. fra styrkeklasserne i udskolingen.
2 elever fra 9.årgang deler formandsskabet: Tarik og Hassan.
Fokus på at evt. at nogle af deres ønsker bliver sat i verden, således at eleverne oplever at de bliver hørt.
På første møde har der allerede været mange gode forslag fra eleverne.

Orientering - 5 min.

BMGP for 4. kl. er sat i proces.
Juniorklubben har 110 medlemmer. Fantastisk!

Orientering - 5 min.

Udgår da Carsten er fraværende.

Orientering

Efter indvielsesugen er lærerdelen ved at falde ind i hverdagen igen. 
Til stadighed fokus på forberedelse og ad hoc opgaver.
Indvielsesugen var fantastisk givende for både børn og personale.
Samtaler med AKON for alle ansatte.

10 min.

Mange forældre er meget begejstret for ugen og der skal lyde en stor tak til alle ansatte.
Positiv stemning, fællesskabsfølelse, gode aktiviteter på tværs af afdelingerne. Gode elementer, som vi skal bruge fremadrettet.

Orientering - 20 min.

Jeannette fortæller fra dialogmødet. 
Ønsker vs. Ressourcer: Harmonerer det? Eller er det blot ønsketænkning og bliver det langt fra den virkelighed vi er en del af?
Næste møde er d. 1/10, hvor næste step tages.

Orientering - 5 min.

SFO: ca. – 500.000 kr.
Skolen: ca. – 6.000.000 kr.
Den 1% besparelse, som forventes i 2020 og frem, er medtaget i den plan, som blev lavet i foråret, ligesom der er afsat et beløb til afdrag på gæld.
Den endelige afdragsordning er ikke lavet med skolechefen endnu, ligesom der ikke er lavet en endelig opgørelse over, hvor stor en del af gælden, som kan henføres til processen med 3 matrikler, flytning, renovering o.lign.

10 min.

Vi har mødt en flok glade og engagerede forældre rundt på forældremøderne.
God opbakning generelt.
En udfordring af få tilbagemeldinger fra forældrene.

10 min.

Der bliver udfærdiget et kommissorium for arbejdsgruppen. Opgaven for de to i arbejdsgruppen fra profilrådet er lige så meget at finde andre interessenter, som vil gå ind arbejdsgruppen.

Kort opfølgning - 5 min.

Casper har skrevet ud til den samlede forældregruppe.
Der kommer en reminder mandag i uge 40.

3 min.

Tilføjelser/ændringer i principper for skole/hjemsamarbejde:
Omkring kommunikation mellem skole og hjem:
Vi kigger på det når Aula er oppe at køre. Hvad kan det og kræver det justeringer i principperne.