Profilrådsmøde NBS maj 2018

Referat fra profilrådsmøde på Sønderlandsskolen torsdag den 17. maj kl. 18.30–19.30. Afbud fra: Natallia Jepsen, Thomas Jepsen, Lars Dalhoff, Rasmus Henriksen og Carsten Bloch

Referat

Elevrådet vil gerne starte en tradition med en (galla)fest for udskolingen/9. klasserne.

Princip om vikardækning.
Der har været dialogmøde med politikerne.
Vi har fået en henvendelse fra Rotary, om vi vil indgå i et samarbejde med dem, f.eks. om udveksling at elever/studerende til udlandet.

Underskuddet fra 2017 er eftergivet. Orientering om kapacitetstilpasningen.

Politikerne har sagt ”ja” til, at vi må lægge klasser sammen.
Politikerne har besluttet, at man kan afkorte skoledagen med op til 120 minutter pr. uge. Der skal være en individuel pædagogisk begrundelse for hver klasse, der skal have afkortet skoledagen.

Der er valgmøde den 24. maj.

Intet.

Vi holder rejsegilde fredag den 18/5.

Intet.