DSA - Dansk som andetsprog

På Nørre Boulevard Skolen foregår DSA undervisningen i alle fag og i tæt samarbejde mellem DSA-vejlederne og klasselærerne for at give de tosprogede elever den bedst mulige støtte. DSA-vejlederne er bl.a. med i den almindelige klasseundervisning, så eleverne ikke bliver ekskluderet fra klassen og stadig arbejder med de samme emner. På denne måde bliver de tosprogede elever støttet i at bruge de værktøjer, de har lært.

Vi kan f.eks. lave ordkort med de tosprogede, om nye fagbegreber eller som passer til en bog, klassen er ved at læse. Vi kan hjælpe med at gøre en given tekst mere overskuelig og forståelig ved at lave fortællingskort eller procesnotater. Når først de har lært de forskellige metoder, kan de selv bruge dem i alle fag.