Profilrådsmøde NBS november 2018

Referat fra profilrådsmøde på Nørre Boulevard Skolen (Nr. Boulevard 57) torsdag den 8. november kl. 18.30 – 20.25. Mødet holdes før bestyrelsesmødet. Der er fælles kaffepause fra 20.25–20.35.
Afbud fra: Lars Dalhoff, Thomas Jepsen og Carsten Bloch.

Referat

(2 Min.) Godkendt.

(10 min.) Der er et stor ønske om at kunne anvende mobile Pay i skoleboden. Profilrådet er ikke afvisende over for ideen, men lige nu kan det ikke realiseres. Det kan tages op, når vi bliver samlet på Nørre Boulevard. Det undersøges, hvilke omkostninger, der evt. vil være ved det.

Nogle elever har et ønske om, at der må indtages alkohol til skolefester (9.årg.), men dette er ikke en mulighed. Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med noget, der har med skolen at gøre.

(10 min.) Man er gået i gang med at forbedre trafikforholdene på Nørre Boulevard.

Skolebestyrelsen er gået i gang med at samordne principperne for de tre skoler i midtbyen.

(10 min.) Vi har netop haft et vellykket fælles personalemøde, hvor man bl.a. kom rundt på den nye skole.

Orientering om personalesituationen.

Lederne fra de tre skoler i byen skal til møde med direktøren for Børn & Unge for at drøfte økonomi.

Kort skitsering af rammen, og opstart på en drøftelse af en fælles målsætning (20 min.) Casper Hansen orienterede om rammerne for profilrådets arbejde, og opfordrede alle i profilrådet til at komme med punkter til dagsordenerne.
Med udgangspunkt i en lidt nærmere præsentation af profilrådets medlemmer skal der arbejdes videre med målsætningen for profilrådet.

Etablering og formål med dette (15 min.) Drøftelse af muligheder. Tages på dagsordenen i januar eller februar.

Status, herunder, tidplan, flytning, faglokaler samt indvielse af ny skole (10 min. ) Den oprindelige tidsplan holder ikke. Orientering om nogle af de udfordringer vi har.

Orientering, samt skitsering og hvilke forældrerepræsentanter ønsker at deltage i ansættelsesprocessen fremadrettet (10 min.) Alle de fremmødte forældrevalgte medlemmer i profilrådet er interesserede i at deltage ansættelsesudvalg.

Casper Hansen deltager i ansættelsen af afdelingsleder.

Det drøftes på en senere tidspunkt i hvilken udstrækning, man skal være med i processen..

Hvorledes får vi den positive stemning frem (10 min.). Udsat.

Evaluering samt fremtidig indsats (10min.) Der er fuld opbakning til, at der skal arbejdes videre med det, så man kan være på forkant med det. Tages på dagsordenen til maj.

Emne bragt på banen af Jeanette, kort drøftelse (10 min.) Kort drøftelse. Vi afventer bestyrelsens arbejde med principgennemgang og tager efterfølgende op i profilrådet.

Intet.