Principper for skole-hjem samarbejde
for Rolf Krake Skolen.

Kommunikation foregår på AULA.

Information, hvor forældre skal være orienteret og evt. skal reagere, skal udsendes som en besked direkte til forældre.
Information, som udelukkede er til orientering og hvor det ikke er nødvendigt, at alle forældre er orienteret og reagerer, kan ligges på opslagstavlen (Overblik).

Kontaktforældre:

Der vælges kontaktforældre i hver klasse.

Kontaktforældres opgave er at understøtte det sociale sammenhold i klassen, både mellem børn og mellem forældre.

Forældremøder:

Der afholdes forældremøder for alle klasser om efteråret.

For kommende 0. klasser arrangeres forældremøder før skolestart.

Dagsorden for forældremøder udarbejdes af klasselærere og afstemmes med kontaktforældre.

Dagsorden skal tilgodese, at kontaktforældre har tilstrækkelig tid til at drøfte punkter, som kontaktforældrene fastsætter.

Følgende punkter er en obligatorisk del af dagsorden:

I hovedtræk hvilke temaer, der arbejdes med i de enkelte fag.
En kort opremsning af ordensregler, hvis disse ikke er gennemgået før eller hvis der er kommet ændringer hertil siden sidste år, skal disse præciseres.
Evt. udeskoler, ekskursioner og lign.
Liste med behov for hjælp, så forældrene kan indrette sig på, hvilket behov skolen har i forbindelse med arrangementer mv.

Kontaktforældre kan arrangere yderligere møder, hvis de ønsker det.  Klasselærere orienteres om alle arrangementer, som kontaktforældrene ønsker at afholde.

Profilrådet deltager med en deltager ved forældremøder på følgende klassetrin 0. kl.; 2. kl.; 4. kl.; 6. kl. og 8. kl. Profilrådet kan i øvrigt inviteres med på forældremøder efter ønske fra skolen, forældre eller profilrådet selv.

Medarbejderdeltagelse i forældremøder og lignende møder fastsættes af skolens leder.

Skole-/hjem samtaler:

Skolen afholder mindst en samtale om året med alle hjem.

I forbindelse med skole-/hjem samtalerne udarbejdes aftaler i meddelelsesbogen.

Skolen inviterer eleverne til at deltage i samtalen.

Medarbejderdeltagelse i samtalerne fastsættes af skolens leder, men forældrene kan fremsætte ønske om, at bestemte faglærere og pædagoger kan deltage.

Besøg på skolen:

Forældre er velkomne til at overvære undervisningen. Dette skal altid afstemmes med den pågældende underviser.

Sfo´en inviterer på forældrekaffe på særligt udvalgte dage.

Klassens lærere inviterer forældre evt. bedsteforældre til at hjælpe på dage eller i timer, hvor der er behov for ekstra hænder f.eks. motionsløb, klippe/klistre, ture ud af huset og lign.

 

Revideret af profilrådet den 28. marts 2023