Principper for lejrskole, skolerejser og andre ekskursioner for Rolf Krake Skolen.

Formål:

Formålet med lejrskoler, skolerejser og ekskursioner er at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, der understøtter samt er et supplement til den daglige undervisning.

Ved lejrskole og ekskursioner er der tale om forlagt obligatorisk undervisning, hvor der især lægges vægt på det konkrete og virkelighedsnære. Endvidere skal det styrke klassens og årgangens sociale samspil.

Delmål:

Socialt

At øge elevernes dannelse, sociale forståelse og tolerance, fællesskabs- og ansvarsfølelse.

At arbejde forebyggende mod mobning.

Fagligt og socialt

At styrke selvstændighed.

At give glæde ved at løse (praktiske) problemer i fællesskab.

At give større naturglæde, -forståelse og – oplevelse, bl.a. ved at lære at udnytte sine sanser til fulde.

At øge muligheden for mere fysisk udfoldelse, eksempelvis cykling, roning, vandring.

At udnytte begge sider at hjernen, således at der appelleres til ”det hele menneske”.

Fagligt

At øge kendskabet til samfundet uden for skolen som led i arbejdet med den Åbne Skole.

At give større mulighed for fordybelse og kontinuitet.

At give større sammenhæng mellem fagene.

At gøre undervisningen mere realistisk.

Retningslinjer:

Lejrskoler

Lejrskoler afvikles under mange forskellige former (sommerhuse, hytteture, friluftsture, kommunens lejrskoler, vandrehjem osv.).

På 8. og 9. klassetrin kan der endvidere gennemføres skolerejser.

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en lokalitet uden for skolen.

Der er mødepligt for eleverne, da lejrskoler er en del af undervisningen. For elever, der ikke deltager i lejrskolen fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Der opkræves 75 kr. pr. dag til forplejning.

Skolerejser

Skolerejser kan, som en vigtig del af indholdet, indbefatte kontakt med unge i andre lande.

Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og formålet med turen skal ligge indenfor folkeskolelovens rammer.  Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvendig forudsætning for at kunne deltage i den almindelig undervisning.

Skolerejser indgår i skoleforløbet i 8. og 9. klasse og har et fagligt fokus.

Der opkræves 75 kr. pr. dag til forplejning.

Derudover er der en forældrebetaling til en skolerejse.  Denne forældrebetalingen kan opkræves op til 1.200 kr. pr. elev, når der arrangeres studieture på 9. årgang (er vedtaget af profilrådet den 280323).

Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med lærernes deltagelse.

Lejrskoler og skolerejser planlægges i samarbejde mellem forældre, elever og lærere.

Ekskursioner

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelse og opfølgningen foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt.

Indskolingen:

Der tilstræbes, at der afholdes mindst en årlig ekskursion eller tur ud af huset.

Mellemtrinnet:

Der er på mellemtrinnet én lejrskole med en til to overnatninger.

Overbygningen:

Der er i overbygningen én skolerejse eller lejrskole med op til fire overnatninger.

 

Godkendt af Profilrådet den 28. marts 2023