OPTAGELSE AF VIDEO m.m.

Principper for optagelse af video, lyd og billeder vedtaget af profilrådet for Rolf Krake Skolen.

Profilrådet anbefaler, at der må optages film, lyd og billede i faglige sammenhænge.

Elever, personale, forældre samt øvrige der har deres gang på skolen, må gerne optage til vejledning, undervisning osv.

Dog skal dem der bliver optaget, filmet osv. altid give samtykke.

Det gælder både billeder, film og lydoptagelser.

Det optagede må ikke deles med 3. mand, medmindre der er givet accept.

Udarbejdet af profilrådet den 19. maj 2022