SFO 1

SFO 1 er opdelt i grupper med faste medarbejdere. Opdelingen betyder at børnene har et fast tilholdssted sammen med deres klassekammerater, med kendte pædagoger. Mange aktiviteter og udflugter foregår gruppevis, dog færdes børnene rundt i hele huset og har legekammerater på tværs af grupperne.

Grupperne holder jævnligt børnemøder. Her er børnene med til at bestemme regler på gruppen, aktiviteter, indkøb m.v. Der bliver også snakket om at have ansvar for hinanden og de ting vi har på skolen.

Hver af grupperne laver en ugeplan for ugens aktiviteter. Planen kan findes på AULA.

Hver dag efter skole samles man i grupperne og spiser eftermiddagsmad, hyggesnakker, læser eller leger nogle lege.

På SFO 1 må børnene ikke bruge deres mobiltelefon. Hvis en situation opstår, hvor en telefon er nødvendig, kan gruppens telefon bruges.

 

SFO 1