Principper for lektiehjælp

Principper for faglig træning

 • På Sønderlandsskolen er begrebet lektier erstattet af begrebet faglig træning.
 • Faglig træning foregår i:
  • Timerne.
  • Særlige tidsrum afsat til træning.
  • Derhjemme.
 • Faglig træning tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov men kan også foregå på hold.
 • Hver afdeling har fysiske træningsfaciliteter, som er bemandet efter behov.
 • Faglig træning kan også foregå på andre faciliteter end selve skolen.
 • Det er træningens indhold, der bestemmer, hvilken kompetenceperson, der varetager opgaven.
 • Faglæreren har overblikket over elevens faglige træningsprogram og formidler til elev, kollegaer og forældre bl.a. gennem elevplan.

Formål med principperne

 • Faglig træning skal give eleven medansvar for egen læring og forældrene mulighed for at hjælpe med at træne specifikke færdigheder.
 • Faglig træning skal gøre det nemmere for lærere og pædagoger at arbejde med fælles mål for den enkelte elev.

Bemærkninger

 • Med princippet vil vi væk fra begrebet lektier, der er pligt (negativt) og i stedet benytte os af begrebet træning, som et begreb der er nødvendig for at blive dygtigere (positivt).