Princip for kommunikation af lektier på Aula

  • Lektier skal kunne tilgås på Aula eller Meebook..
  • Der skal være ensartethed i afdelingen i forhold til, hvordan lektier lægges ud.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 27. september 2012.