Hverdagen i SFO

Fællesudnyttelse med skolen:
Hjaltehus Fritidscenter SFO er beliggende på Rolf Krake Skolen og er placeret i sammenhæng med Skolens Indskolingsafdeling i den ene ende af skolen. Vi har fællesudnyttelse af lokalerne – således at de lokaler som bruges til undervisning i skoletiden, kan bruges af SFO’en om eftermiddagen. Vi kan også benytte skolens faglokaler og idrætsfaciliteter.
Vi har en stor legeplads – som fungerer som ”skolegård” i skoletiden – ligesom vi kan bruge boldbanerne.


Personale:
SFO’ens personale bliver også dobbeltudnyttet! Udover at være tilknyttet en fast gruppe i SFO’en, er personalet også tilknyttet faste klasser i indskolingen som klassepædagoger. Pædagogerne står typisk for den understøttende undervisning (Uuv) samt er med i flere lektioner sammen med klassens lærere. Der er afsat timer til deltagelse i emneuger, arrangementer, udflugter m.v. Vi tilstræber at klassepædagogen er en kendt pædagog fra SFO-gruppen. 

Til SFO’en er tilknyttet en afdelingsleder som også er en fast del af skoleledelsen.


Faste traditioner:
Vi har gennem årene skabt nogle traditioner, som vi gerne holder fast ved -
En sommerfest for børn og forældre en torsdag i august/september månes. En festlig dag med forskellige aktiviteter. Vi har tændt de store griller – og der er plads til at familierne kan spise deres medbragte mad. Der er boder hvor kage og drikkevarer kan købes.

Der holdes hvert år fastelavnsfest med tøndeslagning og kongekroninger.

En gang om måneden har vi åbent hus/forældrekaffe på grupperne.

En gang om året laver de enkelte grupper aftenfest, hvor vi spiser aftensmad sammen og har forskellige aktiviteter.
Der er fællesfødselsdage, hvor hver enkelt gruppe fejrer de børn der har fødselsdag den pågældende måned.
Vi bager/laver mad og andre aktiviteter, som fødselsdagsbørnene er med til at bestemme.

Hvert år i november laver vi julegaveværksteder rundt om i huset. Her har børnene mulighed for at lave julegaver til hele familien.

I den sidste uge inden jul får vi besøg af julemanden, og hvis vi finder ham og løser opgaven, har han sikkert gaver med!

 

 

Hverdagen i SFO