Tværfaglig Rådgivning på Rolf Krake Skolen

Har I som forældre eller fagperson brug for at drøfte en problem-stilling omkring jeres barn/elev?

Tværfaglig Rådgivning er et tilbud, hvor I som forældre, pædagoger og lærere kan få professionel sparring på en problemstilling omkring et barn. Enhver bekymring eller problemstilling omkring et barn er velkommen. Henvendelser kan dreje sig om alt, der vedrører dit barns generelle trivsel hjemme og i skolen.

Dog kan sager, der i forvejen behandles i familiesektionen eller PPR ikke tages op på Tværfaglig Rådgivning.

Rådgivningen finder sted på Rolf Krake Skolen og der afsættes 45 minutter til at drøfte den ønskede problemstilling.

Du bliver mødt af en socialrådgiver, en psykolog og en sundhedsplejerske.

Mødedatoer – i tidsrummet kl. 13.00-15.00:
5. januar 2022 -  2. februar 2022 - 2. marts 2022 - 30. marts 2022 - 27. april 2022 - 25. maj 2022 og 22. juni 2022

Tidsbestilling hos skolens sekretær:

Annette Krejberg Knudsen tlf. 96116300 eller mail: annette.krejberg.knudsen@holstebro.dk

Vær opmærksom, at der skal udfyldes og fremsendes et bestillingsskema her – senest kl. 12.  fredagen før ønsket mødedato.

Du modtager en mail retur med accepteret mødetid og sted.

Venlig hilsen

 

Karen Bach                                   Mai-Britt Sørensen                       Julie Olsvig Lyberth
Sundhedsplejerske                     Socialrådgiver                                Psykolog

Tværfaglig Rådgivning