Pædagogisk profil

Rolf Krake Skolen indfører LP-modellen i skolens pædagogiske praksis fra skoleåret 2015/16.

"Om LP-modellen”
Læringsmiljø og Pædagogisk analyse er et værktøj til udvikling af den pædagogiske praksis i skolen. Resultaterne baserer sig på forskning og modellen styrker elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning om læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Analysemodellen har til formål at opnå en forståelse af de faktorer, som påvirker og opretholder trivsels- og læringsproblemer i skolen.

Det interessante ved LP-modellen er, at den retter søgelyset på de faktorer i skolen, det er muligt at gøre noget ved. Med fokus på disse faktorer bliver det muligt at skabe et bedre fagligt og socialt læringsudbytte for alle elever. Det gælder også de elever, der har mindre gode forudsætninger for læring, og/eller som udfordrer personalet gennem deres adfærd. LP-modellen lægger op til, at lærere og pædagoger får forbedrede muligheder for at anvende deres professionelle kompetencer til systematisk at afdække situationer, som skaber og fastholder problemer for elever og ændre disse situationer. LP-modellen gør hermed lærerne og pædagogerne i stand til at give alle elever et bedre undervisningstilbud.

Kursusforløb og implementering vil foregå over 3 år, og skolen håber med LP-modellen at opnå:

  • relativt større fagligt udbytte for elever 
  • relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet
  • bedre faglige resultater
  • øget arbejdsglæde hos medarbejderne.