Målsætning

Rolf Krake Skolen skal fortsat være en levende og åben skole, hvor elever, ansatte og forældre kan trives.

Målet er at skabe et fagligt og socialt miljø, der i videst muligt omfang respekterer den enkelte elevs udviklingsmuligheder, og som udvikler elevens identitet og evne til at fungere ansvarsbevidst overfor sig selv og fællesskabet.

Elevens naturlige nysgerrighed og fantasi skal fremmes, og grundlæggende kreative og boglige færdigheder udvikles til brugbare redskaber, så eleverne kan udvikle egne ressourcer og åbne sig for viden og samle denne viden i nye helheder.

Undervisningen skal gives i en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning.

Eleverne skal i skolens hverdag og gennem elevråd og skolebestyrelse gives medindflydelse og medansvar.

Eleverne skal gennem bl.a. deltagelse i fællesopgaver lære at udvise en adfærd overfor hinanden, der bygger på tillid og respekt for hinandens evner og holdninger.

Samarbejdet mellem skolens ledelse, lærerne, eleverne, forældrene og skolebestyrelsen skal være præget af en gensidig åben og fremadrettet dialog om alle skolens forhold.