Skolestart og førskole

Mandag d. 2. maj starter 61 børn i førskole på Hjaltehus/Rolf Krake Skolen. Det betyder også at en ny epoke børnenes liv begynder. Nemlig livet på skolen og SFO’en.

Formålet med førskolegruppen er at lette overgangen til skole og dagligdagen i SFO’en.

Når de nye børn begynder, er vi meget opmærksomme på at indføre dem i husets regler og rutiner, samt hjælpe dem med at blive gradvist mere selvhjulpne i forhold til livet i skolen og SFO’en.

Dette vil vi bl.a. gøre ved at:

  • børnene bliver trygge ved hinanden og de voksne fra SFO’en.
  • skabe tryghed ved de fysiske rammer.
  • påbegynde arbejdet med tal og sprog via eks. Rim og remser.
  • øve børnene i at sidde stille (eks. ved samling, måltider osv.).
  • øve børnene i at række hånden op og vente på tur.
  • støtte børnene i selv at løse konflikter.
  • hjælpe børnene til at vise hensyn og have respekt for hinandens grænser.

Generel information om førskolen

Førskolen består af 2-3 grupper til kommende 0. klasser, samt en gruppe til kommende Styrke 0.klasse. Til hver gruppe er der tilknyttet 2 faste voksne.

Førskolen foregår fra kl 8.00 kl. 13.00. Derefter går børnene i deres fritidsordningsgruppe, hvor de er sammen med børn fra 0. - 1. klasse i SFO tiden.

Dagligdagen for et førskolebarn

Kl. 6.30: SFO’en åbner for de børn der har behov for morgenpasning. Der vil blive serveret morgenmad frem til kl. 7.30.

Kl. 8.00: Skolebørnene går i skole og vi går i vores førskolegrupper. Førskolegruppe Grøn bliver i Klubben – hvor der har været Morgenfritter. Førskolegruppe RØD går i Hobbitterne. Og Førskolegruppe GUL går i et mindre lokale ved siden af Klubben.

Det er også her børnene skal afleveres, hvis de møder efter kl. 8.00.

Kl. 10.00: er der samling på grupperne med forskellige læringsaktiviteter og efterfølgende formiddagsfrugt, som børnene selv medbringer.

Kl. 10.45: vil der være leg og aktiviteter.

Kl. 11.45: spiser børnene deres medbragte madpakker hvortil der serveres vand.

Kl. ca. 12.30: går vi på legepladsen

Kl. 13.00: går børnene til deres fritidsordningsgruppe og der er SFO-tid

Kl. 13.00 - 17.00 er der almindelig SFO, hvor børnene deltager i de aktiviteter der er i SFO’en.

Kl. 17 (fredag kl. 16): lukker SFO'en.

(Bortset fra start og slut er der tale om cirka-tider.)

De fleste børn og forældre vil opleve at der er meget stor forskel på at gå i børnehave og i SFO.

Børnene der har været de største i børnehaven, bliver nu de mindste i SFO’en.
De skal selv lære at vælge hvad de vil bruge deres dag til - ud fra de tilbud vi giver.
De skal øve sig i at have styr på deres ting (madpakke, tøj, cykelnøgler osv.)
De skal selv kunne klæde sig på og klare toiletbesøg.

Praktiske oplysninger

Garderobe: Jeres barn vil få en garderobe, hvor der vil være plads til en taske med skiftetøj og udetøj. Husk navn i tøjet. Vi har ikke skiftetøj til rådighed.

Madpakker og frugt: Vi vil gerne at madpakken er opdelt i tre: formiddagsfrugt, madpakke til frokost, samt en til eftermiddagsmad/frugt i fritidsordningen. Husk tydelig navn madpakker.

Sygdom: Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked inden kl. 8.30. Dette gøres nemt over AULA.

Fødselsdage: holdes i førskolegruppen, hvor I er velkomne til at tage lidt mundgodt med til gruppen.

Husk

Den første dag i førskolen er også en speciel dag – men det er ikke første skoledag. Det er helt specielt for børnene at skulle starte i skole, og vi synes at skoletasken hører med til den første rigtige skoledag til august. Her i førskolen er det nok med en lille rygsæk, hvor børnene kan have deres madpakke og solcreme i.

Den første dag i førskolen opfordrer vi jer til – hvis I har mulighed herfor - at vente med at aflevere jeres barn til efter kl. 8.00 – så er morgenfritteren overstået, skolebørnene i skole – og der er tid til at tage imod førskolebørnene.

Vi ser frem til nogle fantastiske måneder i førskolen, hvor vi skal lege og lære en masse om skole og SFO livet.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle den første dag i førskolen.

 

Skolestart og førskole