Skolestart og førskole - 
(som vi havde tænkt os det før Corona)

Det er ved at være tid til at jeres barn skal i førskolegruppen. Det betyder også at en ny epoke i deres liv begynder. Nemlig livet på skolen og SFO’en.
Formålet med førskolegruppen er at lette overgangen til skole og dagligdagen i SFO’en.

Når de nye børn begynder, er vi meget opmærksomme på at indføre dem i husets regler og rutiner, samt hjælpe dem med at blive gradvist mere selvhjulpne i forhold til livet i skolen og SFO’en.

Dette vil vi bl.a. gøre ved at:
• børnene bliver trygge ved hinanden og de voksne fra SFO’en.
• skabe tryghed ved de fysiske rammer.
• påbegynde arbejdet med tal og sprog via eks. Rim og remser.
• øve børnene i at sidde stille (eks. ved samling, måltider osv.).
• øve børnene i at række hånden op og vente på tur.
• støtte børnene i selv at løse konflikter.
• hjælpe børnene til at vise hensyn og have respekt for hinandens grænser.
Generel information om førskolen

Førskolen består af 2 grupper til kommende 0. klasser. Til hver gruppe er der tilknyttet 2 faste voksne og derudover vil børnene møde flere af SFO’ens personale i løbet af formiddagene i førskolen.
Førskolen foregår fra kl 8.00 kl. 14.00. Derefter går børnene i deres fritidsordningsgruppe, hvor de er sammen med børn fra 0. - 1. klasse.
Børnene følger med den voksne ind på den fritidsordningsgruppe de er tilknyttet om eftermiddagen.

Dagligdagen for et førskolebarn:
Kl. 6.30: SFO’en åbner for de børn der har behov for morgenpasning. Der vil blive serveret morgenmad frem til kl. 7.30.
Kl. 8.00: Skolebørnene går i skole og vi går i vores førskolegrupper. Det er også her børnene skal afleveres, hvis de møder efter kl. 8.00.
Kl. 10.00: er der samling på grupperne med forskellige læringsaktiviteter og efterfølgende formiddagsfrugt, som børnene får serveret.
Kl. 10.45: vil der være leg og aktiviteter på tværs af grupperne.
Kl. 11.45: spiser børnene deres medbragte madpakker hvortil der serveres vand.
Kl. ca. 12.30: går vi på legepladsen
Kl. 13.30: går børnene ind på deres fritidsordningsgruppe og siger de er kommet.
Kl. 14.00 - 17.00 er der almindelig SFO, hvor børnene deltager i de aktiviteter der er i SFO’en.
Kl. 17 (fredag kl. 16): lukker SFO'en.
(Bortset fra start og slut er der tale om cirka-tider.)

De fleste børn og forældre vil opleve at der er meget stor forskel på at gå i børnehave og i SFO.
• Børnene der har været de største i børnehaven, bliver nu de mindste i SFO’en.
• De skal selv lære at vælge hvad de vil bruge deres dag til - ud fra de tilbud vi giver.
• De skal øve sig i at have styr på deres ting (madpakke, tøj, cykelnøgler osv.)
• De skal selv kunne klæde sig på og klare toiletbesøg.

Praktiske oplysninger:
Garderobe: Jeres barn vil få en garderobe, hvor der vil være plads til en taske med skiftetøj og udetøj. Husk navn i tøjet. Vi har ikke skiftetøj til rådighed.

Madpakker og frugt: Vi vil gerne at madpakken er opdelt i to: madpakken til frokost, samt en til eftermiddagsmad/frugt i fritidsordningen. Husk tydelig navn på begge madpakker.

Sygdom: Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked inden kl. 8.30. Dette gøres nemt over AULA.

Fødselsdage: holdes i førskolegruppen, hvor I er velkomne til at tage lidt mundgodt med til gruppen.

Husk:
Den første dag i førskolen er også en speciel dag – men det er ikke første skoledag. Det er helt specielt for børnene at skulle starte i skole, og vi synes at skoletasken hører med til den første rigtige skoledag til august. Her i førskolen er det nok med en lille rygsæk, hvor børnene kan have deres madpakke og solcreme i.
Den første dag i førskolen opfordrer vi jer til – hvis I har mulighed herfor - at vente med at aflevere jeres barn til efter kl. 8.00 – så er morgenfritteren overstået, skolebørnene i skole – og der er tid til at tage imod førskolebørnene. Vi byder på en kop kaffe og forventer at kunne vinke farvel til far og mor kl. 9.30.

Vi ser frem til nogle fantastiske måneder i førskolen, hvor vi skal lege og lære en masse om skole og SFO livet.


Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle den første dag i førskolen.
 

Skolestart og førskole

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. december 2019 af