Hverdagen på Rolf Krake Skole

Hverdagen på Rolf Krake Skolen

Et skoleår på Rolf Krake Skolen byder på mange spændende aktiviteter og undervisningsformer. Vi har bl.a. i indeværende skoleår et særligt fokus på den sociale trivsel, bæredygtig dannelse og arbejdet med FN's 17 verdensmål.

Se mere 

Scienceuge

Verdensmål

Se videoen fra vores emneuge i efteråret 2019, hvor det overordnede tema var FN's 17 verdensmål.

Vi havde udvalgt 5 mål der omhandler bæredygtighed og miljø.

Video fra Scienceuge 2019

Oplevelser og udtryk i nuet 

Læringslandskaber

Læringslandskab - med science forbindelser

 

Se illustrationen