Princip for kommunikation af lektier på intra

  • Lektier skal kunne tilgås på såvel elev- som på forældreintra.
  • Der skal være ensartethed i afdelingen i forhold til, hvordan lektier lægges ud.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 27. september 2012.