PRINCIPPER FOR UDDELING AF BROCHURER O.L.

ved Rolf Krake Skolen

_____________________________________________

Rolf Krake Skolen tillader ikke uddeling af brochurer o.l. til eleverne, medmindre indholdet kommer fra Holstebro Kommune fx omkring sorggrupper, Cool Kids, opfordring til mere bevægelse, hjælp til social udsatte børn osv.

 

Skolen bidrager ikke på anden praktisk, koordinerende eller ledelsesmæssig måde overfor aktiviteter o.l. som brochurerne/deling på AULA formidler.

 

Revideret i skolebestyrelsen den 07.09.2020