Princip for uddeling af brochurer o.l.

Rolf Krake Skolen tillader uddeling af brochurer o.l. til eleverne, når indholdet er af almen interesse og i overensstemmelse med skolens værdigrundlag samt når materialet efter en konkret vurdering af skolens ledelse ikke skønnes at være af ren kommerciel, reklamemæssig, politisk eller yderliggående religiøs karakter eller med et usømmeligt indhold.

Anmodning om uddeling af brochurer o.l. foretages til skolens ledelse.

Såfremt der meddeles tilladelse til uddeling af brochurer o.l., afleveres materialet til skolen i klassesæt af 25. Skolen uddeler herefter materialet i klasserne.

Skolen deltager ikke i produktion eller mangfoldiggørelse af materialer. Skolen bidrager ikke på anden praktisk, koordinerende eller ledelsesmæssig måde overfor aktiviteter o.l. som brochurerne formidler.

Elektroniske brochurer o.l. sker via forældreintra og lægges under kategorien:
Nyheder.

Revideret i skolebestyrelsen den 24.05.2011.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. oktober 2019 af