Princip for testning af elever

Testning som evaluering af elevernes færdigheder som led i den almindelige undervisning foretages af klassens lærere eventuelt i samarbejde med en lærere fra skolens ressourcecenter.
Forældre orienteres herom i forbindelse med skole-/hjemsamarbejdet.

I forbindelse med en individuel testning orienterer klasselæreren forældrene om formål og tidspunkt, og den ansvarlige for testningen informerer efterfølgende om resultatet.

Skolebestyrelsen den 27.09.2012.