Principper for skole-hjem-samarbejde

Kontaktforældre:

 • Der vælges kontaktforældre i hver klasse.

Forældremøder:

 • Der afholdes forældremøder for alle klasser om efteråret.
  For kommende børnehaveklasser arrangeres forældremøder før skolestart.
 • Dagsorden for forældremøder udarbejdes i samarbejde mellem klasselærere og kontaktforældre.
 • Kontaktforældre kan arrangere yderligere møder, såfremt de ønsker det. Klasselærere orienteres om alle arrangementer, som kontaktforældrene ønsker at afholde.
 • Skolebestyrelsen er repræsenteret ved forældremøder på følgende klassetrin: 0. kl., 2. kl., 4. kl., 6. kl. og 8. kl.
 • Medarbejderdeltagelse i forældremøder og lignende møder fastsættes af skolens leder.

Skole-/hjemsamtaler:

 • Skolen afholder mindst en samtale om året med alle hjem.
 • Forud for samtalen udsender klasselærerne elevplaner.
 • Skolen inviterer eleverne til at deltage i samtalen.
 • Medarbejderdeltagelse i samtalerne fastsættes af skolens leder, men forældrene kan fremsætte ønske om, at bestemte faglærere og pædagoger kan deltage.

Besøg på skolen:

 • I kalenderen inviteres forældre til ”åbent hus” i skolen minimum 4 gange årligt med start efter efterårsferien. Sfh’en inviterer på forældrekaffe på særlig udvalgte dage.
 • Klassens lærere inviterer forældre evt. bedsteforældre til at hjælpe på dage eller i timer, hvor der er behov for ekstra hænder f.eks. motionsløb, klippe/klistre, ture ud af huset og lign.

Standpunktskarakterer:

 • Der gives standpunktskarakterer to gange i 8. klasse og to gange i 9. klasse.

Revideret i skolebestyrelsen april 2014.