Princip for samarbejde med ungdomsuddannelserne

I overensstemmelse med folkeskolelovens fokus på Den åbne Skole samarbejder Rolf Krake Skolen med de lokale ungdomsuddannelser.

Sigtet med samarbejdet er,

  • at give vore elever i overbygningen indblik i de enkelte ungdomsuddannelsers faglige indhold,
  • at bibringe vore elever i overbygningen informationer om ungdomsuddannelsernes relevans for de videregående uddannelser, og
  • at vore elever i overbygningen således bibringes viden til gavn for deres individuelle, kvalificerede valg af ungdomsuddannelse.

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne skal foregå på et lødigt grundlag, således at eleverne modtager et retvisende indtryk af uddannelsesstedet.

Skolen skal sikre, at samarbejdet står åbent for alle ungdomsuddannelser i nærområdet, og der tilstræbes, at der bliver bredde i dette samarbejde.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 26.11.2014.