Principper for fagfordelingen

Ved dannelse af lærerteam i 1. klasse bør der sikres en bred fagdækning med så få lærere som muligt, således at der bliver en ligelig fordeling af de humanistiske, de naturvidenskabelige og de musiske fag.

Det bærende princip bør være, at lærerteamet følger klassen gennem mindst en fase i relation til skolens struktur: 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.

Klasselæreren skal have et godt kendskab til eleverne og bør derfor være den person, der har klassen i flest lektioner.

Ingen bør være klasselærer i mere end én klasse ad gangen.

Alle klasser bør have lærere af begge køn.

Revideret i skolebestyrelsen marts 2011.