Princip for elevaktiviteter og ekskursioner

På Rolf Krake Skolen vægter vi traditioner og ”ud af huset oplevelser” højt.
Vi tror på, at fælles oplevelser styrker det faglige niveau samt bidrager positivt til det sociale sammenhold.

Når lærerteam i afdelinger og på årgange planlægger ekskursioner, studieture og lign., skal der lægges vægt på:

  • Læring / fagligt udbytte
  • Styrkelse af sociale kompetencer
  • Traditioner

Det tilstræbes, at der afholdes:

Indskolingen:

  • Mindst én årlig tur/ekskursion pr. klasse.

Mellemtrinnet:

  • Mindst en årlig tur/ekskursion pr. klasse.
  • Én af ekskursionerne er med overnatning.

Overbygningen:

  • Mindst en årlig tur/ekskursion pr. klasse (7. og 8. kl.)
  • Skolerejse på 9. årgang (arrangeres af lærere, elever og forældre i samråd)

SFH1 og 2 samt Juniorklubben:

  • Mindst en årlig overnatning pr. gruppe.
  • Ture ud af huset

Vedtaget i skolebestyrelsen september 2013.