Princip for anvendelse af ressourcer til inklusion

Ressourcerne skal understøtte inklusionsindsatser i den almindelige undervisning.
Ressourcerne skal primært gives til elever med særlige udfordringer fagligt og socialt. Skolelederen beslutter omfanget af støtten på baggrund af en vurdering af det enkelte barns behov.

Støtten kan gives i form af:

  • Undervisningsdifferentiering
  • Tolærerordninger
  • AKT støtte
  • Holddannelse
  • Supplerende undervisning
  • Lektiehjælp

Skolebestyrelsen den 27.09.2012.