Princip for anvendelse af lokaler

Skolebestyrelsen tillader skolens lokaler udlånt/udlejet til enkeltstående arrangementer i det omfang det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt.

Anvendelse af skolens lokaler med tilhørende udstyr sker efter skolelederens anvisninger.

Revideret i skolebestyrelsen marts 2011.