Princip for anvendelse af elevrådskontoen

Elevrådet råder selvstændigt over elevrådskontoens midler, som utilsigtet er fremkommet i forbindelse med afholdelse af elevrådsfester/-arrangementer efter følgende principper:

Pengene skal anvendes til indkøb/arrangementer, der kommer flest mulige af skolens elever til gode.

Pengene kan ikke anvendes til inventar på skolen.

Ved indkøb af spil og lign., forestår elevrådet tilsyn og vedligeholdelse.

Forslag til indkøb/arrangement forelægges elevrådets kontaktlærer til godkendelse.

Revideret i skolebestyrelsen marts 2011.