Rolf Krake Skolen

I forbindelse med ændringen af Lov om Røgfrie Miljøers ikrafttræden d. 15. august 2012, er der en række konsekvenser for Holstebro Kommunes Børne- og Ungeområde.

Pr. 15. august 2012 gælder følgende regler for Holstebro Kommunes Børne- og Ungeområde (uddrag af loven):

  • (§ 7). På børneinstitutioner, skoler, …., er det ikke tilladt at ryge på institutionens/skolens område.

Det vil sige, at pr. 15. august 2012 er der rygeforbud i Holstebro Kommunes institutioner, skoler og opholdssteder inde såvel som ude.

Skave Skole og SFH

Alt rygning (herunder også e-cigaretter) er forbudt indendørs i alle sammenhænge. Det vil sige, at der ikke må ryges i institutions åbningstid, ved særlige arrangementer (forældremøder, julestue mv) eller ved foreningers brug af institutionen.

Rygning kan kun foregå udenfor Skave Skoles matrikel.

Overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning – (eksterne brugere) eller tjenstlig samtale - (interne brugere/ansatte). Overtrædes reglen af elever, kontaktes hjemmet.

Reglerne er gældende fra d. 15. august 2012.
Behandlet i L-MED den 29. august 2012.
Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 11. oktober 2012.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. oktober 2019 af