Referat profilrådsmøde d. 31. august 2020 kl. 18.30 – 20.30.  
Sted: Sønderlandsskolen - Personalerummet
Velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår!
1. Nyt fra elevrådet (5 minutter)
Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen
- Bastian 9.b valgt som formand og Liv 8.a som næstformand

2. Status ift. Covid-19 (10 minutter)
- Rasmus gennemgik slides vedr. Covid-19
- Nødundervisning ophævet
- Afstandskrav inden for klassen ophævet
- Fortsat fokus på afstand og hygiejne
- Ingen forældre på skolen – Det har fungeret godt.
- Forholdsregler på Aula-opdateres løbende
Forslag til de nye retningslinjer i nyhedsbrev kunne evt. stå med rødt, der hvor det giver mening.
’Et tilfælde af covid-19 i 9. klasse for 14 dage siden. Fjernundervisning efter bedste vis.

3. Besøg af Borgmesteren (10 minutter)
- Afbud fra borgmesteren, direktøren og skolechefen. Kommer i stedet den 3. november.
4. Valg til Profilrådet (10 minutter)
- Tillægsvalg. Der er sendt information ud til forældrene via et opslag på Aula.
- Hanne Kirkegaard er repræsentant i valggruppen. Valgmøde den 10/9 kl. 19.00 i Multisalen.
- Kandidatopstilling seneste den 17/9 kl. 12.00
- Valg den 1.- 2. oktober
- Der skal vælges to medlemmer til profilrådet.
-


5. Fælles overblik i forhold til de kommende forældremøder (10 minutter)
Forældremøderne finder sted i starten af skoleåret, og det er med deltagelse af en repræsentant fra profilrådet. 
De enkelte årganges møder skal fordeles, ligesom det kort skal drøftes, hvad der skal formidles videre til forældrene.
Punktet er til drøftelse.
26/8 0. årgang – Dorthe Frejo
31/8 Mellemtrinnet
2/9 2. årgang
3/9 1. årgang
18/8 Overbygning – udsat til senere tidspunkt
6. Nyt fra profilen (5 minutter)
Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse
- Kunst udlånt fra Ny Carlsberg rundt på skolen
- Musikskolen startet op i denne uge. 
Den frivillige undervisning tager vi på, som et punkt næste gang.

7. Forældrehenvendelser (5 minutter)
Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.
Punktet er til drøftelse
Ingenting.

8. Orientering fra skolens ledelse (15 minutter)
• Skolestart – god og rolig skolestart
• Løft af folkeskolen – Ekstra midler fra Regeringen til løft af folkeskolen. Tildeles over en 4 årig periode. Midlerne skal bruges på lærertimer, som ikke var planlagt i forvejen. Særlig AKT-indsat på enkelte elever. Rådgivning og sparring til teamet omkring klassen. Et samarbejde med ledelse og fremskudte ressourcepersoner fra Videncentret. Holstebro kommune har valgt, det skal gå til almen området.
• Personalesituationen: Nyansatte: Stine, Kim, Lena. Marie som barselvikariat. Lilian er stoppet.
• Opstart i sprogafdelingen: Rasmus er blevet afdelingsleder og er derude ca. 2 gange om ugen.
• Budgetopfølgning: Vi har brugt lidt flere penge end vi skulle. Det forsøger vi, at hive hjem i løbet af efteråret. 
9. Eventuelt: Må der købes slik i juniorklub? Vi foreslår ens regler på skolerne.
SFO vil gerne have borde/bænke og markise på legepladserne. Mere grønt udenfor. Gerne en flagstang.
Skal der køres lastbiler ind i skolegården? Der skal sættes et skilt op mod Sønderalle’. Gerne en pullert, som kan lukkes ned i jorden.