Bestyrelsesmedlemmer

Skoledistriktet Holstebro By har en fælles skolebestyrelse. Bestyrelsen består af forældre, medarbejdere og en repræsentant fra det lokale erhvervsliv.

Skolebestyrelsen består af forældrevalgte repræsentanter, elevrepræsentanter, repræsentanter for de ansatte og skolelederen fra hver byskole.

Skolebestyrelsens opgaver er at fastlægge de overordnede principper for skolernes arbejde. Det er også skolebestyrelsen, der er høringspart, når byrådet, herunder særligt Børne- og Familieudvalget, sender forslag i høring på skoleområdet.

Hver af de tre byskoler har et profilråd, som refererer til skolebestyrelsen.

Medlemmerne af skolebestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen.

Formand

Casper Hansen

7500 Holstebro

E-mail: chh160478@gmail.com

Næstformand

Dorte Frejo Rasmussen

Griegsvej 166
7500 Holstebro

E-mail: dortefrejo@gmail.com

Medlem

Anne Tofft

E-mail: anne.tofft@gmail.com

Medlem

Lise Frølund Svalgaard

E-mail: lisefs@hotmail.com

Medlem

Jeannette Salmansen

E-mail: Jeannettesalmansen@gmail.com

Medlem

Steen Brander

E-mail: steen@brander.cc

Medlem

Daniel Søgaard

Skivevej 80
7500 Holstebro

E-mail: danielsogaard@hotmail.com

Medlem

Hanne Kirkegaard Toft

E-mail: hanne@toft.info

Medlem

Hans Erik Cutoi-Toft

Valmuevej 24
7500 Holstebro

E-mail: het@kyst.dk

Medlem

Bente Hogenfeld

E-mail: hogenfeld@hotmail.com

Medlem

Søren Lyngklip Strøm

E-mail: soer3252@hkcloud.dk

Medlem

Johnny Nielsen

E-mail: john1855@hkcloud.dk

Medlem

Solvejg Jensen

Kobberupvej 231
7500 Holstebro

Mobil: 2982 5029
E-mail: uvg7p952@hkcloud.dk

Medlem

Ole Priess

E-mail: ole.priess@holstebro.dk

Medlem

Peter Hatting

E-mail: peter.hatting@holstebro.dk

Medlem

Rasmus Højlund Sørensen

Email: rhs@holstebro.dk