Bestyrelsesmedlemmer

Skoledistriktet Holstebro By har en fælles skolebestyrelse. Bestyrelsen består af forældre, medarbejdere og en repræsentant fra det lokale erhvervsliv.

Skolebestyrelsen består af forældrevalgte repræsentanter, elevrepræsentanter, repræsentanter for de ansatte og skolelederen fra hver byskole.

Skolebestyrelsens opgaver er at fastlægge de overordnede principper for skolernes arbejde. Det er også skolebestyrelsen, der er høringspart, når byrådet, herunder særligt Børne- og Familieudvalget, sender forslag i høring på skoleområdet.

Hver af de tre byskoler har et profilråd, som refererer til skolebestyrelsen.

Medlemmerne af skolebestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen.

Formand

Casper Hansen

7500 Holstebro

E-mail: chh160478@gmail.com

Næstformand

Dorte Frejo Rasmussen

Griegsvej 166
7500 Holstebro

E-mail: dortefrejo@gmail.com

Medlem

Anna Ringkjær Mathiesen

E-mail: anna300902@gmail.com

Medlem

Annette Staghøj

Vestervang 5
7500 Holstebro

Tlf.: 9740 7712
Mobil: 4079 7712
E-mail: uvrcuz69@hkcloud.dk

Medlem

Benjamin Gude Kjeldsen

E-mail: steenkjeldsen@youmail.dk

Medlem

Carsten Sebbelin Bloch

Dammen 10
7500 Holstebro

Tlf.: 9740 7274
Mobil: 2095 6710
E-mail: c.sebbelin@gmail.com

Medlem

Daniel Søgaard

Skivevej 80
7500 Holstebro

E-mail: danielsogaard@hotmail.com

Medlem

Hanne Kirkegaard Toft

E-mail: hanne@toft.info

Medlem

Hans Erik Cutoi-Toft

Valmuevej 24
7500 Holstebro

E-mail: het@kyst.dk

Medlem

Jennifer Jean Rosebrock

Frøjkvej 19, st.th.
7500 Holstebro

E-mail: jenniferrosebrocj@gmail.com

Medlem

Linda Kaul Pedersen

Mysundevej 50
7500 Holstebro

E-mail: lindakaul@gmail.com

Medlem

Mette Christiansen

E-mail: mette.christiansen64@skolekom.dk

Medlem

Nicolaj Thomsen

E-mail: nego2masen@webspeed.dk

Medlem

Ole Priess

E-mail: ole.priess@holstebro.dk

Medlem

Solvejg Jensen

Kobberupvej 231
7500 Holstebro

Mobil: 2982 5029
E-mail: uvg7p952@hkcloud.dk

Medlem

Tanja Melchior Cortz

E-mail: tmj_melchior@hotmail.com

Medlem

Ulrik Amby

Kongehøjen 39, Hornshøj
7500 Holstebro

E-mail: ulrik@specialbutikken.dk

Medlemmer

Bente Hogenfeld
Natallia Jepsen
Christina Lunow
Søren Lyngklip Strøm
Hjalte Stig Boye Christensen
Malthe Damkjær

keyboard_arrow_up