Adfærd Kontakt Trivsel

Nørre Boulevard Skolen

Det vi gør, måden vi er sammen på og det, at vi trives hænger sammen med vores læring.

 

Mål for AKT-arbejdet på Nørre Boulevard skolen:

Målet er at skabe en skole, hvor alle er trygge og har lyst til at udvikle sig fagligt og socialt.

 

En AKT indsats er kendetegnet ved:

  • Samarbejde mellem AKT-lærer og de voksne omkring barnet/klassen
  • Frivillighed og samtykke fra elev og forældre
  • En anerkendende tilgang
  • Fokus på relationer og rammer frem for enkeltindivider – den enkelte er i sig selv ikke problemet eller udfordringen. Den enkelte kan reagere på at være udfordret af rammer og sammenhænge
  • Tavshedspligt

 

Målgruppe:

  • Enkelte elever, grupper af elever og klasser, der viser tegn på manglende trivsel
  • Personale som arbejder med trivselsudfordringer