Adfærd Kontakt Trivsel


Nørre Boulevard Skolen


Det vi gør, måden vi er sammen på og det, at vi trives hænger sammen med vores læring.


Mål for AKT-arbejdet på Nørre Boulevard skolen:

Målet er at skabe en skole, hvor alle er trygge og har lyst til at udvikle sig fagligt og socialt.

 

En AKT indsats er kendetegnet ved:

Samarbejde mellem AKT-lærer og de voksne omkring barnet/klassen
Frivillighed og samtykke fra elev og forældre
En anerkendende tilgang - alle gør det godt, når de kan
Fokus på relationer og rammer frem for enkeltindivider – den enkelte er i sig selv ikke problemet eller udfordringen. Den enkelte kan reagere på at være udfordret af rammer og sammenhænge
Tavshedspligt


Målgruppe:

Enkelte elever, grupper af elever og klasser, der viser tegn på manglende trivsel
Personale som arbejder med trivselsudfordringer